Археологія України.: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищ.навч. закл.

51.50 грн.
У вибране

Оцінити:

Код товара: 966-692-247-9

Доставка

 

 


Гарантія обмін/повернення товару у продовж 14 днів


Оплата Готівкою, Visa/MasterCard, Приват24

Археологія України.: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищ.навч. закл.

У підручнику вміщено дані про безцінні археологічні скарби України, наведено загальновизнані погляди вчених на походження, генетичну спорідненість, взаємовплив археологічних культур, що були поширені на території нашої країни протягом тисячоліть — від епохи палеоліту до пізнього середньовіччя. Окремий розділ присвячено пам’яткам часів запорізького козацтва. Для студентів історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів, що вивчають дисципліну "Археологія". Зміст
Передмова
Розділ І. Предмет археології, її методи і завдання
§ 1. Археологія як наука та її завдання
§ 2. Типи археологічних пам’яток. Поняття про культурний шар
§ 3. Етапи археологічного пошуку. Поняття про археологічну культуру
§ 4. Методи археології. Допоміжні історичні і суміжні дисципліни
§ 5. Основні етапи розвитку археологічної науки
§ 6. Археологічна періодизація
Розділ ІІ. Палеоліт
§ 1. Ранній і середній палеоліт
§ 2. Пізній палеоліт. Початок родового ладу
Розділ ІІІ. Мезоліт
§ 1. Матеріальна культура. Господарство. Соціальний устрій.
§ 2. Культурно-територіальне членування пам’яток України
Розділ ІV. Неоліт
§ 1. Зони неолітичних культур в Євразії
§ 2. Неолітичні культури України
Розділ V. Мідний вік
§ 1. Перший великий суспільний поділ праці
§ 2. Землеробські культури Правобережжя та Подністров’я
§ 3. Скотарсько-землеробські племена Волині, Поділля, Закарпаття
§ 4. Скотарські культури степової зони та Криму
Розділ VІ. Бронзовий вік
§ 1. Культури лісостепового Правобережжя України, Полісся, Волині і Прикарпаття
§ 2. Культури Північного Причорномор’я, Приазов’я та Лівобережжя
§ 3. Культури Закарпаття
Розділ VII. Ранній залізний вік
§ 1. Передскіфський період
§ 2. Скіфія
§ 3. Сарматський час
§ 4. Пізньоскіфські пам’ятки Нижнього Дніпра
§ 5. Пам’ятки пізньоскіфської культури у Криму
Розділ VІІІ. Античні держави Північного Причорномор’я
§ 1. Березань та Ольвія
§ 2. Тіра і Ніконій
§ 3. Херсонес і Керкінітіда
§ 4. Боспорська держава
§ 5. Загальні напрями матеріальної культури. Соціально-економічний та політичний уклад
Розділ ІХ. Ранні слов’яни
§ 1. Зарубинецька культура
§ 2. Поєнешти-лукашівська культура
§ 3. Пшеворська культура
§ 4. Латенська культура
§ 5. Липицька культура
§ 6. Черняхівська культура
§ 7. Культура карпатських курганів
§ 8. Київська культура
Розділ X. Східні слов’яни середини — другої половини І тис. н.е.
§ 1. Ранньосередньовічні східні слов’яни V-VІІ cт. н.e.
§ 2. Східнослов’янські племена періоду утворення Давньоруської держави
Розділ ХІ. Археологія епохи Київської Русі
§ 1. Городища, селища і могильники
§ 2. Давньоруські міста
§ 3. Загальний характер давньоруської матеріальної і духовної культури
Розділ XII. Середньовічна археологія Півдня України
§ 1. Салтівська (салтівсько-маяцька) культура
§ 2. Пам’ятки кочових племен степового Подніпров’я ІХ-ХІІІ ст.
§ 3. Середньовічний Білгород-Дністровський
§ 4. Середньовічний Крим
Розділ ХІІІ. Пам’ятки козацьких часів
§ 1. Запорізькі Січі
§ 2. Оборонні замки-фортеці
§ 3. Економіка і побут
Додатки
Старожитності, вміщені на кольорових таблицях
Рекомендована література

Ви можете задати нам запитання за допомогою наступної форми.
code

Недавно переглянуті

Немає товарів