Етика. 6 клас: Довідник школяра

8.00 грн.
У вибране

Оцінити:

Код товара:  978-966-408-553-0
Видавець: Видавництво Богдан

Доставка

 

 


Гарантія обмін/повернення товару у продовж 14 днів


Оплата Готівкою, Visa/MasterCard, Приват24

Етика. 6 клас: Довідник школяра

Посiбник укладено вiдповiдно до чинної навчальної програми з етики для загальноосвiтнiх закладiв. Видання мiстить узагальнений теоретичний матерiал про категорiї i поняття етики. Лаконiчний системний виклад матерiалу допоможе школярам у формуваннi моральних якостей та орiєнтирiв, культури поведiнки, працьовитостi тощо. Довiдник стане у пригодi учням, студентам, учителям, батькам. Зміст
ПЕРЕДМОВА
I. ВСТУП. ЧАРІВНИЙ СВІТ ЕТИКИ:
ПОДОРОЖ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
1. Для чого вивчаємо етику
2. Коли й чому виникла мораль
3. Вплив моралі на вчинки і поведінку людини
4. Дотримання норм етикету в повсякденному житті
II. ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
1. Людське життя є найвищою цінністю в сучасному світі
2. У чому цінність людського життя
3. Духовні потреби людини і прояви краси людської душі
4. Чи важко бути людиною
5. Чому моральні цінності називають життєвими орієнтирами
людини
а) Моральнi цiнностi
б) Що таке обов’язок
в) Що означає бути дорослим i самостiйним. «Хочу» i «Треба»
г) Як захистити та зберегти свою честь i гiднiсть
ґ) Про гiднiсть
6. Що означає бути справедливим
а) Що таке справедливість
б) Чи легко бути справедливим
в) Як протидіяти несправедливому
7. Працьовитість як риса моральної вдачі
а) Чому без праці життя людини втрачає сенс
б) Навчання — відповідальна праця
в) Ваш внесок у домашню працю
8. Ідеал у твоєму житті
а) Що таке iдеал
б) Як ми обираємо ідеали
в) Як відрізнити ідеал від кумира i як наблизитися
до свого iдеалу
III. ЛЮДИНА — ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ
1. Чи є людина частиною природи
а) Природа й екологія
б) Як культурна людина повинна ставитися до природи
в) Що означає «берегти природу»
г) Червона книга України
2. Як пов’язані довкілля та здоров’я людини
а) Взаємозв’язок здоров’я фiзичного та духовного
б) Що означає бути здоровою людиною
в) Які звички є шкідливими
3. Мистецтво керувати собою
а) Що означає «пізнати себе»
б) Чому потрібно керувати своїми чуттями і вчинками
в) Як навчитися керувати собою
4. Що означає бути розвиненою людиною
а) Яку людину називають розвиненою
б) Які заняття розвивають людину
в) Що таке хобі
г) Як зробити дозвілля змістовним і цікавим
5. Яку роль відігріють емоції та почуття в житті людини
а) Що таке емоції
б) У чому сила моральних почуттів
в) Як навчитися культури почуттів
6. Любов — найвище почуття
а) Чому любов визначають як найвище почуття.
Що означає любити
б) Чи є вiдмiннiсть мiж закоханiстю та коханням.
Як навчитися любити
IV. МОРАЛЬНI ВИМIРИ СПIЛКУВАННЯ
1. Моральнi цiнностi суспiльства
а) Як виникають i зберiгаються моральнi принципи суспiльства
б) Що таке загальнолюдськi цiнностi
в) Як мораль регулює вiдносини мiж людьми
2. Толерантнiсть — основа людського спiлкування
а) Що таке толерантнiсть i нетерпимiсть
б) Як проявляти толлерантнiсть у спiлкуваннi з людьми
в) Що таке повага. Що означає поважати iнших
3. Що таке милосердя
а) Милосердя i спiвчуття
б) Кого називають альтруїстом, а кого егоїстом
в) Як спiвчувати i проявляти милосердя словом i дiлом
4. Духовнi потреби людини
а) Чому духовнiсть i релiгiйнiсть називають людським
баченням свiту. Релiгiйнi почуття
б) У чому полягає феномен вiри
5. Релiгiя у нашому життi
а) Якими є релiгiйнi конфесiї в Українi. Що означає бути толерантним до представникiв рiзних релiгiй
б) Як поводитися в храмi
V. ЦIННОСТI ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА
1. Чому людину визначають найвищою цiннiстю демократичного суспiльства
а) Демократичне суспiльство
б) Чому мораль громадянського суспiльства називають гуманiстичною
2. Свобода — основа моральностi
а) Чи може бути свобода основою моральностi.
Що таке свобода вибору, дiї, волi
б) Що означає бути самим собою
3. Права i свободи людини — найвища цiннiсть демократичного суспiльства. Права дитини
а) Що таке права та свобода людини
б) Як поважати та захищати права людини в демократичному суспiльствi
в) Як спiввiдносяться право, свобода й обов’язок
4. Що таке суспiльна справедливiсть i соцiальна рiзноманiтнiсть
а) Суспiльна справедливiсть
б) У чому ми всi рiвнi, хоча й рiзнi. Чого вимагає вiд нас рiзноманiтнiсть життя в громадянському суспiльствi
5. Мораль i закон — регулятори нашого життя
а) Як спiввiдносяться мораль i закон як регулятори суспiльного життя громадян у демократичному суспiльствi
б) Що означає рiвнiсть усiх перед законом
6. Громадянська позицiя людини — цiннiсть демократичного суспiльства
а) Що таке громадянська позицiя людини. Чому громадянська позицiя є цiннiстю демократичного суспiльства
б) У чому полягає почуття гiдностi громадянина
7. Етика вiдносин мiж народами у демократичному суспiльствi
а) У чому полягає етика вiдносин мiж народами
у демократичному суспiльствi
б) Як ставитися до культурно-нацiональних особливостей
людей, якi живуть в Українi
в) Як проявити повагу до нацiональних традицiй, звичаїв
та обрядiв iнших народiв
8. Що означає бути громадянином i патрiотом України
а) Як громадяни повиннi ставитися до своєї держави
б) Що означає бути громадянином i патрiотом України сьогоднi. Як пов’язанi нашi долi з долею Вiтчизни. Патрiотизм, патрiот

ISBN: 978-966-408-553-0
Кількість сторінок: 80
Обкладинка: М'яка
Формат: 145х200
Вага: 75 г

Посiбник укладено вiдповiдно до чинної навчальної програми з етики для загальноосвiтнiх закладiв. Видання мiстить узагальнений теоретичний матерiал про категорiї i поняття етики. Лаконiчний системний виклад матерiалу допоможе школярам у формуваннi моральних якостей та орiєнтирiв, культури поведiнки, працьовитостi тощо. Довiдник стане у пригодi учням, студентам, учителям, батькам. Зміст
ПЕРЕДМОВА
I. ВСТУП. ЧАРІВНИЙ СВІТ ЕТИКИ:
ПОДОРОЖ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
1. Для чого вивчаємо етику
2. Коли й чому виникла мораль
3. Вплив моралі на вчинки і поведінку людини
4. Дотримання норм етикету в повсякденному житті
II. ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
1. Людське життя є найвищою цінністю в сучасному світі
2. У чому цінність людського життя
3. Духовні потреби людини і прояви краси людської душі
4. Чи важко бути людиною
5. Чому моральні цінності називають життєвими орієнтирами
людини
а) Моральнi цiнностi
б) Що таке обов’язок
в) Що означає бути дорослим i самостiйним. «Хочу» i «Треба»
г) Як захистити та зберегти свою честь i гiднiсть
ґ) Про гiднiсть
6. Що означає бути справедливим
а) Що таке справедливість
б) Чи легко бути справедливим
в) Як протидіяти несправедливому
7. Працьовитість як риса моральної вдачі
а) Чому без праці життя людини втрачає сенс
б) Навчання — відповідальна праця
в) Ваш внесок у домашню працю
8. Ідеал у твоєму житті
а) Що таке iдеал
б) Як ми обираємо ідеали
в) Як відрізнити ідеал від кумира i як наблизитися
до свого iдеалу
III. ЛЮДИНА — ЧАСТИНА ВСЕСВІТУ
1. Чи є людина частиною природи
а) Природа й екологія
б) Як культурна людина повинна ставитися до природи
в) Що означає «берегти природу»
г) Червона книга України
2. Як пов’язані довкілля та здоров’я людини
а) Взаємозв’язок здоров’я фiзичного та духовного
б) Що означає бути здоровою людиною
в) Які звички є шкідливими
3. Мистецтво керувати собою
а) Що означає «пізнати себе»
б) Чому потрібно керувати своїми чуттями і вчинками
в) Як навчитися керувати собою
4. Що означає бути розвиненою людиною
а) Яку людину називають розвиненою
б) Які заняття розвивають людину
в) Що таке хобі
г) Як зробити дозвілля змістовним і цікавим
5. Яку роль відігріють емоції та почуття в житті людини
а) Що таке емоції
б) У чому сила моральних почуттів
в) Як навчитися культури почуттів
6. Любов — найвище почуття
а) Чому любов визначають як найвище почуття.
Що означає любити
б) Чи є вiдмiннiсть мiж закоханiстю та коханням.
Як навчитися любити
IV. МОРАЛЬНI ВИМIРИ СПIЛКУВАННЯ
1. Моральнi цiнностi суспiльства
а) Як виникають i зберiгаються моральнi принципи суспiльства
б) Що таке загальнолюдськi цiнностi
в) Як мораль регулює вiдносини мiж людьми
2. Толерантнiсть — основа людського спiлкування
а) Що таке толерантнiсть i нетерпимiсть
б) Як проявляти толлерантнiсть у спiлкуваннi з людьми
в) Що таке повага. Що означає поважати iнших
3. Що таке милосердя
а) Милосердя i спiвчуття
б) Кого називають альтруїстом, а кого егоїстом
в) Як спiвчувати i проявляти милосердя словом i дiлом
4. Духовнi потреби людини
а) Чому духовнiсть i релiгiйнiсть називають людським
баченням свiту. Релiгiйнi почуття
б) У чому полягає феномен вiри
5. Релiгiя у нашому життi
а) Якими є релiгiйнi конфесiї в Українi. Що означає бути толерантним до представникiв рiзних релiгiй
б) Як поводитися в храмi
V. ЦIННОСТI ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА
1. Чому людину визначають найвищою цiннiстю демократичного суспiльства
а) Демократичне суспiльство
б) Чому мораль громадянського суспiльства називають гуманiстичною
2. Свобода — основа моральностi
а) Чи може бути свобода основою моральностi.
Що таке свобода вибору, дiї, волi
б) Що означає бути самим собою
3. Права i свободи людини — найвища цiннiсть демократичного суспiльства. Права дитини
а) Що таке права та свобода людини
б) Як поважати та захищати права людини в демократичному суспiльствi
в) Як спiввiдносяться право, свобода й обов’язок
4. Що таке суспiльна справедливiсть i соцiальна рiзноманiтнiсть
а) Суспiльна справедливiсть
б) У чому ми всi рiвнi, хоча й рiзнi. Чого вимагає вiд нас рiзноманiтнiсть життя в громадянському суспiльствi
5. Мораль i закон — регулятори нашого життя
а) Як спiввiдносяться мораль i закон як регулятори суспiльного життя громадян у демократичному суспiльствi
б) Що означає рiвнiсть усiх перед законом
6. Громадянська позицiя людини — цiннiсть демократичного суспiльства
а) Що таке громадянська позицiя людини. Чому громадянська позицiя є цiннiстю демократичного суспiльства
б) У чому полягає почуття гiдностi громадянина
7. Етика вiдносин мiж народами у демократичному суспiльствi
а) У чому полягає етика вiдносин мiж народами
у демократичному суспiльствi
б) Як ставитися до культурно-нацiональних особливостей
людей, якi живуть в Українi
в) Як проявити повагу до нацiональних традицiй, звичаїв
та обрядiв iнших народiв
8. Що означає бути громадянином i патрiотом України
а) Як громадяни повиннi ставитися до своєї держави
б) Що означає бути громадянином i патрiотом України сьогоднi. Як пов’язанi нашi долi з долею Вiтчизни. Патрiотизм, патрiот
Ви можете задати нам запитання за допомогою наступної форми.
code

Недавно переглянуті

Немає товарів